Statut i regulaminy

 

STATUT
1.
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
REGULAMINY
1.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu w częściach
2.
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
3.
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
4.
Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
5.
Regulamin Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
6.
Regulamin Komisji Społeczno - Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
7.
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
8.
Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
9.
Regulamin części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu (w zakresie rozpatrywania spraw niebędących przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia)

10.
Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami i ustalania opłat za lokale w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald" w Poznaniu pdf ico
11.
Regulamin porządku domowego w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald" w Poznaniu
12.
Regulamin utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i ich otoczenia, urządzeń i instalacji oraz lokali w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald" w Poznaniu
13.
Regulamin zasad montażu, eksploatacji wodomierzy wody zimnej i ciepłej i rozliczeń zużycia wody w lokalach budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald" w Poznaniu
14.
Regulamin montażu i eksploatacji domofonów w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
15.
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Grunwald" w Poznaniu
16.
Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
17.
Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
18.
Regulamin zasad tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
19.
Regulamin najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu