Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu uprzejmie informuje, że uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK (obsługiwane w oparciu o witrynę strony internetowej) oraz Elektroniczną Informacje Telefoniczną ETEL (obsługiwaną przez głosowe połączenie telefoniczne) w celu umożliwienia swoim mieszkańcom dostępu do informacji stanów rozliczeń czynszowych dotyczących ich lokali bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z Administracjami Osiedli i Administracją Ogólną.

Aby uruchomić usługi należy pobrać Wniosek (tutaj w formacie pdf) (tutaj w formacie doc) lub w Dziale Czynszów i wypełniony w jednym egzemplarzu dostarczyć do Działu Czynszów Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu, znajdującym się w budynku Administracji Ogólnej przy ulicy Grunwaldzkiej 21 VIII piętro pok. nr 804 celem rejestracji i otrzymania kodu PIN.

W godzinach pomiędzy 23.00 a 4.00 (czasu lokalnego) może pojawić się krótkotrwała przerwa w dostępie do usługi związana z pracami technicznymi.

Serwer aplikacji komunikuje się na porcie 3111.

 

> Wejście do EBOK <