Rady Osiedli

 

W strukturze organizacyjnej Spółdzielni działają następujące Rady Osiedli: ŁAZARZ, RASZYN, IM. CYRYLA RATAJSKIEGO I IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, w skład Rady Osiedla Łazarz wchodzi 14 członków, Rady Osiedla im. C. Ratajskiego 11 członków, a w skład Rad Osiedli: Raszyn i im. M. Kopernika po 15 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i gospodarczym przez części Walnego Zgromadzenia na okres 3. letniej kadencji, obejmującej lata 2023 - 2026.

 

 

RADA OSIEDLA ŁAZARZ

Prezydium Rady Osiedla
1.
Maria Łazarz przewodnicząca Rady Osiedla
2.
Helena Czajka z-ca przewodniczącej Rady Osiedla
3.
Bogumiła Kalińska sekretarz Rady Osiedla
4.
Andrzej Sokolnicki przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.
Zdzisław Nowak przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Maria Ignaszak przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej
7.
Lidia Adamska

przewodnicząca Komisji ds. Windykacji Zadłużeń Członków

Pozostali członkowie Rady Osiedla
8.
Wojciech Dera członek
9.
Mariusz Kopeć członek
10. Filip Olszak członek
11.
Tomasz Orłowski członek
12.
Tomasz Rybacki członek
13.
Iwona Świechowska członek
14.
Małgorzata Wojtkowiak-Sabała członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Andrzej Sokolnicki przewodniczący
2.
Tomasz Rybacki z-ca przewodniczącego
3.
Iwona Świechowska sekretarz
4.
Mariusz Kopeć członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Zdzisław Nowak przewodniczący
2.
Tomasz Orłowski z-ca przewodniczącego
3.
Helena Czajka sekretarz
4.
Małgorzata Wojtkowiak-Sabała członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Maria Ignaszak przewodnicząca
2.
Wojciech Dera z-ca przewodniczącej
3. Filip Olszak z-ca przewodniczącej
4.
Bogumiła Kalińska sekretarz
5. Maria Łazarz członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Lida Adamska

przewodnicząca

2.
Iwona Świechowska z-ca przewodniczącej
3.
Helena Czajka sekretarz

 

Przewodniczący Rady Osiedla Łazarz przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Kl.Potockiej 37 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 61 6474 280).


 

 

RADA OSIEDLA RASZYN

Prezydium Rady Osiedla
1.
Małgorzata Skoniecka
- Pawłowska
przewodnicząca Rady Osiedla
2.
Przemysław Polcyn

z-ca przewodniczącej Rady Osiedla

3.
Mirosława Maćkowiak sekretarz Rady Osiedla
4.
Mirosława Kurowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Dariusz Baranowski przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Grzegorz Owczarzak przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej
7.
Mikołaj Brabletz

przewodniczący Komisji ds. Windykacji Zadłużeń Członków

Pozostali członkowie Rady Osiedla
8.
Adam Adamski członek
9.
Krzysztof Biały członek
10. Wojciech Dolski członek
11.
Piotr Gembicki członek
12.
Maciej Grynia członek
13.
Przemysław Michalak członek
14.
Anna Przybylska członek
15.
Wojciech Szubert członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Mirosława Kurowska przewodnicząca
2.
Mirosława Maćkowiak członek
3.
Wojciech Szubert członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Dariusz Baranowski przewodniczący
2.
Przemysław Polcyn członek
3.
Maciej Grynia członek
4.
Wojciech Dolski członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Grzegorz Owczarzak przewodniczący
2.
Piotr Gembicki członek
3. Anna Przybylska członek
4.
Przemysław Michalak członek
5. Mikołaj Brabletz członek
6.
Krzysztof Biały członek
7. Wojciech Szubert członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Mikołaj Brabletz przewodniczący
2. Adam Adamski członek
3. Mirosława Maćkowiak członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla Raszyn przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rynarzewskiej 9 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 17:00 do 18:00 (tel. 792 111 680).


 

 

RADA OSIEDLA IM. C. RATAJSKIEGO

Prezydium Rady Osiedla
1.
Miron Kuleczka przewodniczący Rady Osiedla
2.
Paweł Trzebiński

z-ca przewodniczącego Rady Osiedla

 

przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

3.
Paweł Rybczyński

sekretarz Rady Osiedla,                                     

przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej

4.
Krystyna Kostrzewska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Danuta Fiałkowska przewodnicząca Komisji ds. Windykacji Zadłużeń Członków
Pozostali członkowie Rady Osiedla
6.
Jadwiga Bulmańska członek
7.
Stanisław Dziechciarz członek
8.
Ryszard Dzierla członek
9. Przemysław Łoziński członek
10.
Magdalena Maj członek
11. Hanna Majchrzak członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Krystyna Kostrzewska przewodnicząca
2.
Przemysław Łoziński sekretarz
3. Hanna Majchrzak członek
4.
Ryszard Dzierla członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Paweł Trzebiński przewodniczący
2.
Magdalena Maj sekretarz
3.
Danuta Fiałkowska członek
4.
Miron Kuleczka członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Paweł Rybczyński przewodniczący
2.
Jadwiga Bulmańska sekretarz
3. Danuta Fiałkowska członek
4. Ryszard Dzierla członek
5. Stanisław Dziechciarz członek
6.
Paweł Trzebiński członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Danuta Fiałkowska przewodnicząca
2.
Krystyna Kostrzewska sekretarz
3.
Stanisław Dziechciarz członek

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla im. C. Ratajskiego przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Grunwaldzkiej 29 A w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 15:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 61 6474 220).


 

 

RADA OSIEDLA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Prezydium Rady Osiedla
1.
Krzysztof Fabiś

przewodniczący Rady Osiedla

2.
Anna Ganowska z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Ludomiła Gierszewska sekretarz Rady Osiedla
4.
Urszula Smorawińska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Andrzej Urbanowicz przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Andrzej Szłapiński przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej
7.
Franciszek Sokołowski

przewodniczący Komisji ds. Windykacji Zadłużeń Członków

Pozostali członkowie Rady Osiedla
8.
Jerzy Idzikowski członek
9.
Maria Jakubiak członek
10.
Halina Kowalewska członek
11. Justyna Ohla członek
12.
Magdalena Plaskota członek
13.
Agnieszka Szwagrzyk członek
14.
Wacław Taterka członek
15.
Olech Wilczyński członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Urszula Smorawińska przewodniczący
2.
Wacław Taterka sekretarz
3. Anna Ganowska członek
4.
Krzysztof Fabiś członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Andrzej Urbanowicz przewodniczący
2.
Justyna Ohla sekretarz
3.
Jerzy Idzikowski członek
4.
Ludomiła Gierszewska członek
5.
Olech Wilczyński członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Andrzej Szłapiński przewodniczący
2.
Halina Kowalewska sekretarz
3. Maria Jakubiak członek
4. Magdalena Plaskota członek
5. Agnieszka Szwagrzyk członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Franciszek Sokołowski przewodniczący
2. Maria Jakubiak sekretarz
3. Ludomiła Gierszewska członek
4. Olech Wilczyński członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla im. M. Kopernika przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Klubu Kopernik przy ul. Galileusza 8 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 61 6474 271).