Get Adobe Flash player

Rady Osiedli

W strukturze organizacyjnej Spółdzielni działają następujące Rady Osiedli: ŁAZARZ, RASZYN, IM. CYRYLA RATAJSKIEGO I IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, w skład Rady Osiedla Łazarz wchodzi 14 członków, a w skład Rad Osiedli: Raszyn, im. C. Ratajskiego i im. M. Kopernika po 15 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i gospodarczym przez części Walnego Zgromadzenia na okres 3. letniej kadencji, obejmującej lata 2016 - 2019.

 

 

RADA OSIEDLA ŁAZARZ

Prezydium Rady Osiedla
1.
Jerzy Babiak przewodniczący Rady Osiedla
2.
Tomasz Rybacki z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Helena Czajka sekretarz Rady Osiedla
4.
Andrzej Sokolnicki przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.
Wojciech Wośkowiak przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Maria Łazarz przewodnicząca Komisji Społeczno - Kulturalnej
Pozostali członkowie Rady Osiedla
7.
Andrzej Grzybowski członek
8.
Izabela Hermanowska członek
9.
Maria Ignaszak członek
10. Leszek Kowalski członek
11.
Krystyna Plich członek
12.
Beata Rączkowska członek
13.
Ewa Wojciechowska członek
14.
Małgorzata Wojtkowiak członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Andrzej Sokolnicki przewodniczący
2.
Krystyna Plich sekretarz
3.
Beata Rączkowska członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Wojciech Wośkowiak przewodniczący
2.
Leszek Kowalski sekretarz
3.
Helena Czajka członek
4.
Andrzej Grzybowski członek
5.
Małgorzata Wojtkowiak członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Maria Łazarz przewodnicząca
2.
Izabela Hermanowska sekretarz
3. Jerzy Babiak członek
4. Maria Ignaszak członek
5.
Ewa Wojciechowska członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Krystyna Plich przewodnicząca
2.
Helena Czajka sekretarz
3.
Ewa Wojciechowska członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla Łazarz przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Kl.Potockiej 37 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 061 6474 280).


 

 

RADA OSIEDLA RASZYN

Prezydium Rady Osiedla
1.
Barbara Gawrońska przewodnicząca Rady Osiedla
2.
Wojciech Kubiński z-ca przewodniczącej Rady Osiedla
3.
 Małgorzata Skoniecka    - Pawłowska sekretarz Rady Osiedla
4.
Mirosława Kurowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.
Walerian Majchrzak przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Jan Mruk przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej
Pozostali członkowie Rady Osiedla
7.
Dariusz Baranowski członek
8.
Henryk Błaszkowski członek
9.
Urszula Borucka członek
10. Wojciech Dolski członek
11.
Aleksandra Jankowiak członek
12.
Mirosława Maćkowiak członek
13.
Tomasz Mielęcki członek
14.
Zbigniew Nowicki członek
15.
Jerzy Staniszewski członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Mirosława Kurowska przewodnicząca
2.
Aleksandra Jankowiak sekretarz
3. Jerzy Staniszewski członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Walerian Majchrzak przewodniczący
2.
Mirosława Maćkowiak sekretarz
3.
Henryk Błaszkowski członek
4.
Tomasz Mielęcki członek
5.
Zbigniew Nowicki członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Jan Mruk przewodniczący
2.
Urszula Borucka sekretarz
3.

Dariusz Baranowski

członek
4. Wojciech Dolski członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Aleksandra Jankowiak przewodnicząca
2. Małgorzata Skoniecka      - Pawłowska sekretarz
3. Dariusz Baranowski członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla Raszyn przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Rynarzewskiej 9 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 17:00 do 18:00 (tel. 061 8610 884).


 

 

RADA OSIEDLA IM. C. RATAJSKIEGO

Prezydium Rady Osiedla
1.
Miron Kuleczka przewodniczący Rady Osiedla
2.
Maria Kaniewska z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Paweł Rybczyński

sekretarz Rady Osiedla,                                     

przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej

4.
Jerzy Chwiałkowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.
Stanisław Dziechciarz przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Pozostali członkowie Rady Osiedla
6.
Jadwiga Bulmańska członek
7.
Zdzisław Dopierała członek
8.
Teresa Dzierla członek
9. Danuta Fiałkowska członek
10.
Krystyna Kostrzewska członek
11.
Magdalena Maj członek
12.
Hanna Majchrzak członek
13.
Andrzej Marczak członek
14.
Paweł Trzebiński członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Jerzy Chwiałkowski przewodniczący
2.
Krystyna Kostrzewska sekretarz
3. Zdzisław Dopierała członek
4. Teresa Dzierla członek
5. Hanna Majchrzak członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Stanisław Dziechciarz przewodniczący
2.
Magdalena Maj sekretarz
3.
Danuta Fiałkowska członek
4.
Maria Kaniewska członek
5.
Miron Kuleczka członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Paweł Rybczyński przewodniczący
2.
Jadwiga Bulmańska sekretarz
3. Stanisław Dziechciarz członek
4. Andrzej Marczak członek
5. Paweł Trzebiński członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Krystyna Kostrzewska przewodnicząca
2.
Zdzisław Dopierała sekretarz
3.
Paweł Trzebiński członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla im. C. Ratajskiego przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Grunwaldzkiej 29 A w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 061 6474 220).


 

 

RADA OSIEDLA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Prezydium Rady Osiedla
1.
Jerzy Łacny przewodniczący Rady Osiedla
2.
Anna Ganowska z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
3.
Ryszard Zatoń sekretarz Rady Osiedla
4.
Krzysztof Fabiś przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.
Marian Tokarz przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.
Andrzej Szłapiński przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej
Pozostali członkowie Rady Osiedla
7.
Ludomiła Gierszewska członek
8.
Jerzy Idzikowski członek
9.
Maria Jakubiak członek
10. Waldemar Kaczmarek członek
11.
Anita Kędziora członek
12.
Stanisława Rabikowska członek
13.
Franciszek Sokołowski członek
14.
Olech Wilczyński członek

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Krzysztof Fabiś przewodniczący
2.
Anita Kędziora sekretarz
3. Anna Ganowska członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Marian Tokarz przewodniczący
2.
Ludomiła Gierszewska sekretarz
3.
Jerzy Idzikowski członek
4.
Jerzy Łacny członek
5.
Olech Wilczyński członek

 

Komisja Społeczno - Kulturalna
1.
Andrzej Szłapiński przewodniczący
2.
Ryszard Zatoń sekretarz
3. Maria Jakubiak członek
4. Waldemar Kaczmarek członek
5. Stanisława Rabikowska członek

 

Komisja ds. Windykacji Zadłużeń Członków
1.
Franciszek Sokołowski przewodniczący
2. Maria Jakubiak sekretarz
3. Ludomiła Gierszewska członek
4. Anita Kędziora członek

 

Przewodniczący Rady Osiedla im. M. Kopernika przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Klubu Kopernik przy ul. Galileusza 8 w Poznaniu, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 16:00 do 17:00 (tel. 061 6474 271).