Osiedle Łazarz

Osiedle Raszyn

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Druki i wnioski do pobrania

1. Deklaracja członkostwa w Spółdzielni dot. prawa odrębnej własności

 

2. Informacja o nabywcy - firma

 

3. Informacja o nabywcy - osoba fizyczna

 

4. Oświadczenie nabywcy dot. osób zamieszkałych

 

5. Oświadczenie w sprawie liczby osób zamieszkałych w lokalu (w celu ustalenia wysokości opłat)

 

6. Oświadczenie w sprawie zmiany adresu do korespondencji

 

7. Oświadczenie dla współwłaścicieli i współuprawnionych- zgoda na członkostwo

 

8. Oświadczenie dla kilku spadkobierców - zgoda na członkostwo

 

9. Wniosek dot. przekształcenia lokalu mieszkalnego / użytkowego w odrębną własność

 

10. Wniosek dot. przekształcenia garażu / miejsca postojowego w odrębną własność

 

11. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla spółdzielczego prawa do lokalu

 

12. Oświadczenie w sprawie zmiany nazwiska

 

13. Oświadczenie użytkownika lokalu po nabyciu

 

14. Oświadczenie w sprawie umieszczenia nazwiska na spisie lokatorów i domofonie

 

16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu

 

17. Oświadczenie dot. przejęcia indywidualnie opomiarowanych mediów

 

18. Oświadczenie w sprawie ksiązeczki opłat za używanie lokalu

 

19. Pełnomocnictwo do reprezentowania Członka Spółdzielni podczas części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

20. Wniosek o uruchomienie usługi EBOK

 

21. Wniosek o nabycie udziału w hali garażowej

 

22. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

 

23. Oświadczenie dot. wizerunku (Rada Nadzorcza)

 

24. Zgłoszenie kandydata na delegata

 

25. Oświadczenie dot. wizerunku (na delegata)