Get Adobe Flash player

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w częściach, spośród członków Spółdzielni na okres 3. letniej kadencji, obejmującej lata 2016 - 2019.

 

Skład Rady Nadzorczej
1.
 Babiak Jerzy  przedstawiciel Osiedla Łazarz
2.
 Borucka Urszula  przedstawiciel Osiedla Raszyn
3.
 Dzierla Teresa

 przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego

4.
 Fiałkowska Danuta  przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
5.
 Jakubiak Maria  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
6.

 Kaniewska Maria

 przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
7.
 Kowalski Leszek  przedstawiciel Osiedla Łazarz
8.
 Kubiński Wojciech  przedstawiciel Osiedla Raszyn
9.
 Łazarz Maria  przedstawiciel Osiedla Łazarz
10.
 Maćkowiak Mirosława  przedstawiciel Osiedla Raszyn
11.
 Maj Magdalena  przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
12.
 Mielęcki Tomasz  przedstawiciel Osiedla Raszyn
13.
 Sokołowski Franciszek  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
14.
 Taterka Wacław  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
15.
 Tokarz Marian  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
16.
 Wilczyński Olech  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
17.
 Wośkowiak Wojciech  przedstawiciel Osiedla Łazarz
18.
 Zatoń Ryszard  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika

 

 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni został wybrany podczas posiedzenia plenarnego w dniu 3 czerwca 2016r. Tomasz Mielęcki.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21, VII ptr., pok. 710, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 15:30 do 16:30.

Sekretariat Rady Nadzorczej tel. 061 6474 316.

 

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
za okres działalności od Walnego Zgromadzenia w częściach, zwołanego w 2017r.
do Walnego Zgromadzenia w częściach, zwołanego w dniach od 10 do 16 maja 2018r.