Komunikat dotyczący dodatku węglowego

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,  przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego (Veolia Energia Poznań S.A.)  w związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy naszych mieszkańców.