Get Adobe Flash player

Wymiana wodomierzy - legalizacja

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje o koniecznej,
okresowej wymianie wodomierzy.  

 

- ul. Keplera 6 A ( m. 1-23 )        20.01.2021    9.00 - 17.00
- ul. Keplera 6 A ( m. 24-47 ) 21.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Keplera 6 B ( m. 1-23 ) 22.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Keplera 6 B ( m. 24-47 ) 25.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Keplera 6 B ( m. 48-69 ) 26.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Keplera 6 C ( m. 1-23 ) 27.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Keplera 6 C ( m. 24-47 ) 28.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 164 A ( m. 1-23 ) 29.01.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 164 A ( m. 24-46 )   01.02.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 164 B ( m. 1-23 ) 02.02.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 164 B ( m. 24-46 ) 03.02.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 166 A ( m. 1-23 ) 04.02.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 166 A ( m. 24-46 ) 05.02.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 166 B ( m. 1-23 ) 08.02.2021 9.00 - 17.00
- ul. Promienista 166 B ( m. 24-46 ) 09.02.2021 9.00 - 17.00

 

     Konieczne jest zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy w mieszkaniu.
Ekipy montujące nie pobierają jakichkolwiek opłat!!!

Monter: nr tel. 605 031 638

 

życzenia

kopernik-01

Plan remontów Osiedla im. M. Kopernika na 2020 rok

plan remontow ow4 2020

Miejsca postojowe Grunwaldzka 224-226

 

Administracja Osiedla im. M. Kopernika

uprzejmie zawiadamia użytkowników miejsc postojowych

przy ul. Grunwaldzkiej 224-226, o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług całodobowego dozoru hal garażowych. Komisja przetargowa z otrzymanych 12 ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

KONSORCJUM Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie

BIURO OCHRONY A-Z z Suchego Lasu.

W związku z powyższym opłata za dozór 1 m2 miejsca postojowego będzie wynosiła 5,28 zł netto/miesiąc.

Nowa stawka będzie obowiązywać od dnia 01.05.2019 r.

Szczegółowe zawiadomienie o wysokości opłat za miejsce postojowe otrzymacie Państwo do końca kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie dot. Ochrony i Monitoringu hali garażowej

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu

zaprasza do składania ofert na

 

Ochronę Fizyczną i Monitoring Wizyjny

 

pomieszczeń hali garażowej w podpiwniczeniu budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 224-226 w Poznaniu. 

 

ogoszenie dot. ochrony hali garaowej        specyfikacja istotnych warunkw zamwienia hala garaowa

Światłowody w mieszkaniu

Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu przypomina, że każdy użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest otrzymać pisemną zgodę tut. Administracji na podłączenie światłowodów do lokalu, w celu określenia sposobu przebiegu instalacji przez klatkę schodową.  

 

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego i datę montażu ze stosownym wyprzedzeniem, w celu określenia bezpośrednio w dniu instalacji montażystom danego operatora sposobu instalacji przez tut. Dział Techniczny Administracji Osiedla im. M. Kopernika, ul. Galileusza 8 w Poznaniu.

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu przekazuje poniżej

Członkom i Mieszkańcom Spółdzielni klauzule informacyjne o przetwarzaniu

danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Nie wymaga ona kontaktowania się ze Spółdzielnią.

 

klauzule 

Informacja dot. centralnego ogrzewania

 
Informacja dotycząca okresu rozliczeniowego budynków z tytułu kosztów centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...