Get Adobe Flash player

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Godziny otwarcia

KASA
Wt. - Pt.          8:00-14:00
Przerwa         10:00-10:15
Poniedziałek  10:00-16:00
Przerwa         13:00-13:15
Dział Czynszów
Poniedziałek  07:00-17:00
Pozostałe dni 07:00-15:00
Dział Członkowski
Poniedziałek  10:00-17:00
Pozostałe dni 10:00-14:00

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cooperatives logoamale

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury służbowe w dniach od 18 do 19.11.2017 r.

 
Wykaz dyżurów służbowych w poszczególnych Osiedlach
 

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Veolia Energia Poznań S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2017r. od godz. 8:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynku znajdującego się przy ul. Jesiennej 21-27 w Poznaniu.

Przepraszamy za utrudnienia.

60 lat działalności Spółdzielni

baner

Ogłoszenie o przetargu - ul. Stablewskiego 9/11

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Stablewskiego 9/11.

 

 ogloszenie o przetargu ul. stablewskiego 9        rzut ul. stablewskiego 9  

Wycinka drzewa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu informuje, że ma zamiar wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu z wnioskiem o wycinkę topoli stanowiącej zagrożenie życia i mienia w rejonie zespołu garaży przy ul. Mrągowskiej w Poznaniu.

Rozpoczęto sezon grzewczy 2017/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w Poznaniu uprzejmie informuje, że z dniem 15.09.2017r. zwróciła się do dostawcy energii cieplnej Veolia Energia Poznań S.A. o dokonanie uruchomienia centralnego ogrzewania wszystkich budynków będących w zasobach Spółdzielni i ustawienie automatyki pogodowej.

Informacja dotycząca zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu pracy w Spółdzielni przez Prezesa Zarządu p. Ekspedyta P. Wrocińskiego, w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych i przejściem na emeryturę.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, nowym Prezesem Zarządu – Kierownikiem Spółdzielni została wybrana z dniem 28 sierpnia 2017r. p. Joanna Sobolewska.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 5 częściach w dniach 11, 12, 15, 16 i 17 maja 2017r., zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 243 członków, tj. 1,71 % Członków Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały uchwalone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 22 maja 2017r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwaliło następujące sprawy:

-    zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016r.,

-    zatwierdziło przeznaczenie nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016r.,

-    zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2016r.,

-    uchwaliło kierunki działania Spółdzielni w 2017r.,

-    oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań finansowych Spółdzielni,

-    upoważniło Zarząd do odpłatnego zbycia lokali użytkowych, położonych w piwnicy pawilonu znajdującego się przy

     ul. Bogusławskiego 16 A w Poznaniu.

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono także wybory delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zakończenie sezonu grzewczego 2016/2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu informuje, że Veolia Energia Poznań S.A. z dniem 15 maja 2017 roku (poniedziałek) zakończyła ogrzewanie zasobów Spółdzielni.

Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

W związku z nałożeniem na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku zakupu, utrzymania i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu – w imieniu mieszkańców zasobów spółdzielczych miasta Poznania – wniosła do Związku Międzygminnego GOAP protest dot. ww. regulacji.

 

goap        protest2

Prawidłowa wentylacja w mieszkaniu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, Krajowa Izba Kominiarzy przygotowała informację o konieczności zapewnienia dopływu powietrza do mieszkania. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i przestrzeganie zasad.

 

wentylacja