Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Godziny otwarcia

KASA
Wt. - Pt.          8:00-13:00
Przerwa         10:00-10:20
Poniedziałek  11:00-16:00
Przerwa         13:00-13:20
Dział Czynszów
Poniedziałek  09:00-17:00
Pozostałe dni 08:00-14:00
Dział Członkowski
Poniedziałek  10:00-17:00
Pozostałe dni 10:00-14:00

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 goap logo

Nowa taryfa dla ciepła sieciowego od 1 sierpnia 2020 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku przez firmę Veolia Energia Poznań S.A. zostanie wprowadzona nowa taryfa dla ciepła sieciowego, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.19.2020.ASz1 z dnia 17 lipca 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 192 (535).

 

Wprowadzana podwyżka cen ciepła, jak twierdzi firma Veolia, wynika w głównym stopniu ze wzrostu cen wytwarzania ciepła (12,7% w stosunku do roku poprzedniego), co związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen paliw (dla Veolii było to ok. 30% w ostatnich 2 latach) oraz wzrostem kosztu zakupu obowiązkowych uprawnień do emisji CO2 (dla Veolii w ostatnich 2 latach był to wzrost czterokrotny). Wzrost stawki za usługi przesyłowe dla ciepła dostarczanego z miejskiej sieci cieplnej wynosi średnio 3,2%, co oznacza powrót do stawek stosowanych przez Veolię w roku 2018.

  

Nowe ceny i stawki opłat (netto) (od 1.08.2020 r.)
dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej zawiera poniższa tabela:

  ceny Veolia_01_08_2020

 

Nowa taryfa dla ciepła spowodowała znaczny wzrost cen ciepła przeznaczonego na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Grunwald" w Poznaniu informuje, że z dniem 1 października 2020 roku zostaną wprowadzone stosowne zmiany w opłatach za przygotowanie CWU (ciepłej wody), natomiast korekta opłat zaliczkowych za ogrzewanie mieszkań zostanie wprowadzona wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.