Get Adobe Flash player

Awaria

Dyżury Os. Łazarz:

a)  awaria pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania miedzy godziną 7:00, a 15:00 zgłaszać w dziale technicznym (tel. 61-64-74-282), o innych porach można dzwonić na pogotowie MPGM (tel. 616579608, 616579609, 616579610), w weekendy i dni wolne od pracy dyżury podawane na stronie internetowej. Ewentualnie kiedy nie grzeje c.o. w całym budynku można przez całą dobę zgłosić to na pogotowie Dalkii pod nr. 993
b) awaria dźwigów miedzy godziną 7:00, a 15:00 zgłaszać pod nr tel. 618794408, o pozostałych porach 618737200
c) awarie domofonu można zgłaszać tylko w godzinach pracy w dziale technicznym lub bezpośrednio w firmie która konserwuje u nas instalacje czyli AKO (tel. 618439370)

Dyżury Służb Technicznych Osiedla im. M. Kopernika

a)Awarie instalacyjne i elektryczne:
W dni powszednie od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 awarie należy zgłaszać do Pogotowia MPGM (czynne 24h) tel: 616 397 238/239/240                                                                               
W dni wolne od pracy i święta awarie należy zgłaszać do dyżurujących służb technicznych Administracji Osiedla tel:
- Instalator - 667- 959-939
- Elektryk - 609-939-850
b)Awarie dźwigów:
codziennie do godziny 14:00 (oprócz dni wolnych od pracy, sobót, niedziel i świąt) pod nr tel:                            
61/86 -84-764   
Pogotowie dźwigowe (czynne 24h) 
61/87-37-200
509-749-198
c)Awarie domofonu:
należy zgłaszać bezpośrednio do Działu Technicznego Administracji lub telefonicznie:
61/64- 74-266

Os.im. Cyryla Ratajskiego

a) pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewnia :pogotowie MPGM 61 657 96 08:00 do 10:00, w przypadkach ewidentnych awarii centralnego ogrzewania zgłaszać pod nr 993,
b) dźwigu 61 879 99 52 lub 61 879 44 08,
c) domofonu: naprawy wykonywane są w dni robocze.