Get Adobe Flash player

Dział członkowsko - mieszkaniowy

Dział członkowsko – mieszkaniowy przyjmuje interesantów w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21, pok. 812, VIII ptr. (tel. 61 6474 341 – 344) od wtorku do piątku w godz. od 10:00 – 14:00, poniedziałki do godz. 17:00.

Zajmuje się w szczególności:
  • udzielaniem informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych,
  • przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni,
  • potwierdzaniem nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • ustanawianiem spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w związku ze śmiercią członka lub rezygnacją z członkostwa,
  • zamianami spółdzielczych praw do lokali,
  • wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym oraz niezbędnych do założenia księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz innych zaświadczeń zgodnie z życzeniem członka Spóldzielni,
  • kompletowaniem niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności.