Dyżur Członka Rady Osiedla

 

            

                                                                   D Y Ż U R

 

Członka Rady Osiedla im. M. Kopernika w poniedziałek 05 czerwca 2023r.

będzie pełnił p.  Olech Wilczyński 15.oo – 16.oo

w Klubie Osiedlowym „Kopernik” przy ul. Galileusza 8