Sprawozdanie Rady Osiedla im. Cyryla Ratajskiego

Szanowni Mieszkańcy,

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie Rady Osiedla im. Cyryla Ratajskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald″ w Poznaniu za II rok działalności- powołanej na 2019-2022.


 

Sprawozdanie Rady Osiedla im. Cyryla Ratajskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu za II rok działalności – powołanej na 2019 – 2022 r., stosownie do § 5 ust 1 Regulaminu Rady Osiedla.