Sprawozdanie Rady Osiedla Raszyn

 

Szanowni Mieszkańcy,
przedstawiamy Państwu sprawozdanie Rady Osiedla Raszyn Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Grunwald" za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.


Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Raszyn